Foto: Marnix Bijl

Turism i praktiken

Enkla hjälpmedel som ger resultat

Destination, Regional Utvecklingcentrum eller Turistbyrå? Det är viktig för dig att stödja dina eldsjälar med att skapa bättre gästupplevelser och en hållbar verksamhet. Vi på Färnas Hjärta tror att det börjar med att vidare utveckla kunskapar och färdigheter. Att era turismverksamheter kan göra det även bättre i morgon. Praktiska workshops om gästnöjdhet, TripAdvisor, värdskap och gästupplevelse cirkeln. Med enkla hjälpmedel, praktiska övningar och inspirerande föreläsningen hjälper vi dina aktörer att utveckla verksamheten. Byggd på internationella trender och vår egen erfarenhet som företagare i turismbranschen.

Workshops

Föreläsningar