Foto: Marnix Bijl

I ditt företag står tillväxt och professionalisering i fokus. Vi tror att en tryggare vardag skapar en bättre framtid för företaget. Styrelsens arbete hjälper till att realisera detta. En styrelse idag har ett stort ansvar för att båda nationella och internationella lag kräver mycket. Det betyder att företagen behöver seriösa och kompetenta styrelseledamöter. Båda Joyce och Marnix har företagsstyrelsearbete erfarenhet, i olika branscher och i olika sammanhang.
Marnix är certifierad medlem i den svenska StyrelseAkademien.