Foto: by Björnson

En halvdag workshop. Ämnet för idag är gästnöjdhet365, eller nöjdare gäster året rund. En 4 timmars workshop för er som vill jobba proaktivt och kontinuerligt med förbättring av gästnöjdheten. Du jobbar förmodligen redan med gäst reviews och har redan ett TripAdvisor konto och har olika rutiner på plats idag.
Det är din turistföretags vardag vi jobbar med under workshopen. Vad är ni bra på? Bra förebilder från din och andras verksamhet. Vad vill du vara bättre på? Det finns många digitala kanaler, hur väljer du? Sammanhang mellan hemsida, sociala medier och samarbete. Men också om trender i turismbranschen, bästa praxis och praktiska tips ni kan ta med hem.

Under workshopen jobbar vi med följande:

  1. Din online närvaro
    Vi gör en kort genomgäng av din online närvaro. Hur och var kan jag hitta ditt företag? Vilka roller spelar en hemsida och sociala medier. Hur aktivt jobbar du med dem?

  2. TripAdvisor
    Praktiska övningar med de möjligheterna detta medium erbjuder. Men också att få mer och bättre reviews, hjälpmedel såsom mejlutskick, blanketter och vykort.

  3. Övningar och delning av kunskaper och erfarenhet genom att svara på frågor: ”Hur jobbar jag med Google Business, bokningskanaler och andra samarbetspartners för att skapa bättre gästupplevelser? Hur kan jag påverka mina besökare innan de kommer och efter dem har checkad ut? Vad gör jag med alla olika bedömningar för att förbättra kvaliteten? Vad kan jag göra själv? Hur jobbar du med dina anställda?

Resultat
Du åker hem med praktiska tips du kan använda nästa dag för att utöka gästnöjdheten. Du får mer inblick i hur andra jobbar. Du vet om trender och hur du kan jobba med dem i ditt företag. Samarbetsmöjligheterna har ökad.

Gruppstorlek:
Max 12 deltagare
Pris:
9500 Kr exkl. Moms och resekostnader

Här nere kan du skicka en förfrågan om du vill boka eller vill få mer information.